Albert K. van Kooij
EEN ONTMOETINGSGELEGENHEID GEZOCHT
Met Simson bij de Filistijnen
Shaker Publishing, Maastricht 2003
isbn 90-423-0225-9

In deze studie staat de uitleg van Richteren 13-26 centraal; daar staat de geschiedenis van Simson, de twaalfde en laatste richter.
In dat verband komen achtereenvolgens aan de orde:
• de verhouding tussen mannen en vrouwen, zowel in de bijbelse tijden als in de moderne tijd;
• de problematiek van het vertalen en interpreteren van oude teksten in het algemeen en van die van het Oude Testament in het bijzonder;
• de verhouding van het Griekse Nieuwe Testament tot deze Hebreeuwse teksten;
• en tenslotte de gevolgen van de postmoderne discussies voor de lezers van vandaag.

Simson was nazireeër vanaf zijn geboorte tot zijn sterven. Maar: gedroeg hij zich ook als een nazireeër?Liet hij zich in de omgang met de vrouwen uit Timna, uit Gaza enuit het beekdal van de Sorek leiden door waarachtige liefde? Liet hij in leven wie slaags met hem raakte? Stelde hij israël de regel van de Torah?
Zowel de Christelijke als de Joodse uitlegtraditie antwoordt op deze vragenontkennend. De hebreeuwse tekst kan echter anders uitgelegd worden en dat laat dit onderzoek zien.

Tenslotte wordt in deze publicatie een uitvoerige verantwoording gegeven van de manier waarop de bijbelse tekst van Richteren 13-16 is vertaald.

Bert van Kooij
Kees van de Neut
Leo van Oudheusden
Henk Stolk
NAAR JHWH DIE-VAN-ISRAËL
een onderzoek van Psalm 25
Shaker Publishing, Maastricht 2007
isbn 978-90-423-0314-0
Deel I van dit boek geeft naast de klassieke Statenvertaling een weergave in ongebruikelijk Nederlands, waarbij nauwelijks ‘rekening’ is gehouden met deze ontvangende taal. In deel II worden 13 bijbelse kernwoorden uit deze psalm uitvoerig besproken. Leg deze vertaling eens naast een ‘gewone’ vertaling, loop de routes van deze kernwoorden eens mee en wordt er bijbel-wijzer van. Eruit willen leven is en blijft ieder eigen keuze.
Albert K.van Kooij

JONA ben ik een HEBREEËR

In eigen beheer, Peize 2007

Bestelling via het adres op de website.

Het boek opent met 15 stellingen. Daarna wordt de vertaalgeschiedenis nagegaan aan de hand van een reeks oude en moderne vertalingen. Daarna volgen belangrijke hoodstukken uit de receptiegeschiedenis, inclusief de islam.
Dan volgt de uitleg van het boek Jona, waarbij de discussie met moderne uitleggers wordt aangegaan en in het bijzonder de visie van Prof. Dr K.H. Miskotte aan de orde komt. Tenslotte wordt de plaats van Jona in het Nieuwe Testament besproken.

In een supplement (Band II) staan excursen over Nineve, de cultuurkloof en het monotheïsme en worden de belangrijkste kernwoorden uit de Hebreeuwse tekst lexicologisch onderzocht.

Uitgangspunt is, dat dit prachtige profetische verhaal verstaan moet worden vanuit de situatie van de Joodse diaspora. Dan is de Jona van dit verhaal, geen deserterende ongehoorzame antiheld, maar degene die zicht heeft en geeft op de vraag of OF en zoja HOE de Joodse gemeenschappen in de diverse machtscentra van de wereldimperia, behalve hun godsdienstige identiteit, ook een hun profetische opdracht in de wereld gestalte kunnen geven.

Albert K.van Kooij

HET GRAF VAN DELILAH
EEN TONEELSTUK IN VIER BEDRIJVEN

In eigen beheer, Peize 2017

(Kopie bestelbaar zie contact)

1e bedrijf: BIJ HET GRAF VAN DELILAH
  solospel van één actrice in de rollen van: een Hebreeuwse vrouw uit het moderne Jeruzalem;
Delilah;
een Nederlandse vrouw, die acteert;
een hedendaagse docent kunstgeschiedenis;
een toeschouwer uit de zaal.
2e bedrijf: BIJ HET OPEN GRAF
  spel van drie actrices en een mannenkoor;
met gezongen gedeelten en een ballade over de geschiedenis van Simson.
3e bedrijf: DE SCHENDING VAN - HET GRAF VAN - DELILAH
  spel voor vier actrices en meerdere mannengroepen: toeristen, zakenlui, geestelijken, politici, rechters, advocaten, miljonairs: dronken.
Het toeschouwerspubliek wordt medespeler; de zaal wordt toneel; de 'straat' komt binnen.
Tegen de achtergrond van de piëta van Michelangelo zit de moeder van Simson met haar gestorven zoon.
Tot slot staat daar Delilah met het afgeknipte haar van Simson.
4e bedrijf: DE SCHRIJVER
  solospel door de actrice van het eerste bedrijf.
Aan het einde een uitnodiging aan de zaal om mee te praten over de betekenis van dit beroemde bijbelverhaal over SIMSON.


0